Wilt u begeleiding voor uw kind?

Dat kan!

Een ‘integratief kinder- en jeugdtherapeut’ heeft een HBO-opleiding gevolgd om intensief, kortdurende begeleiding te geven aan kinderen en jongeren (en hun ouders) bij sociaal emotionele en gedragsproblemen…. Laagdrempelig en effectief….

Samen met het kind/de jongere ga ik op zoek naar wat hem of haar dwars zit en wat nodig is om moeilijke situaties de baas te worden of gebeurtenissen te verwerken.
Ik kijk naar het hier en nu: wat wil het kind op korte termijn bereiken? Door een ‘probleem’ om te zetten in een ‘te leren vaardigheid’ ontstaat een positief, oplossingsgericht stappenplan waar het kind aan kan werken….Op eigen kracht een succeservaring!

Daarnaast besteed ik aandacht aan de onderliggende oorzaken van een hulpvraag. ‘Integratief’ betekent dat er vanuit verschillende invalshoeken naar een hulpvraag gekeken wordt: is er een medische of lichamelijk oorzaak voor de klacht? Is er niet-helpend gedrag aangeleerd? Hoe is de verhouding tussen draaglast en draagkracht? Wordt het gedrag van het kind beïnvloed door belemmerende gedachten? Is er een onverwerkte gebeurtenis of zijn er nare ervaringen uit het verleden die een rol spelen bij het in stand houden van een klacht? Welke invloed heeft de omgeving van het kind (gezin, familie, vrienden, school)?

Als kindertherapeut kijk, luister, speel en praat ik met het kind, verdiep me in en pas me aan bij zijn of haar belevingswereld en belangstelling. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden en werkvormen. Door deze te combineren, ontstaat voor ieder kind een passende, unieke vorm van begeleiding…

Oplossingsgericht en helemaal op maat!

Ouders worden betrokken via oudergesprekken en desgewenst ouderbegeleiding.

Afhankelijk van de hulpvraag werk ik meer of minder samen met school.

Het kind/de jongere staat centraal (dus niet het probleem of de methode) zonder andere belangen uit het oog te verliezen.

Hoe werkt het?   Wat gaan we doen?   Kosteloos contact?

free joomla template
sticky-note laagdrempelig.png
sticky-note mogelijkheden.png
sticky-note kracht.png
template JoomSpirit