Hoe werkt het?

Het is prettig om eerst een kennismakingsgesprek te hebben, waarin de zakelijke en praktische dingen besproken worden.
Als uw kind wordt aangemeld volgt een intakegesprek. Daarin wordt besproken wat er speelt, wat de hulpvraag is en stellen we een doel. Een behandelovereenkomst wordt opgesteld (in geval van echtscheiding moet deze door beide ouders getekend worden als zij beiden ouderlijk gezag hebben). Daarna volgt een eerste gesprek met uw kind/puber. Als het klikt gaan we beginnen.

Uw kind/puber komt in eerste instantie 1 x keer per week. Na zo’n vijf afspraken is er een tussentijds oudergesprek. We evalueren hoe het gaat, bespreken waar uw kind/puber mee bezig is, hoe we verder gaan en wat uw rol hierin kan zijn. Vaak is er al een positieve verandering merkbaar. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek.

Het is belangrijk dat uw kind mij vertrouwt en alles durft te vertellen. Daarom blijft alles wat uw kind mij vertelt, tussen hem en mij. Ik bespreek samen met uw kind wat ik aan u ga vertellen.

Het aantal sessies verschilt per kind en varieert van vijf tot ongeveer vijftien.

Voor kinderen ouder dan 16 jaar zijn oudergesprekken overigens niet verplicht.

Wat gaan we doen?   Kosteloos contact?

free joomla template
sticky-note laagdrempelig.png
sticky-note mogelijkheden.png
sticky-note kracht.png
template JoomSpirit