Doorverwijzen?

Integratieve kinder- en jeugdtherapie.

Als ‘integratief kinder- en jeugdtherapeut’ (vaak afgekort tot kindertherapeut) ga ik op een praktische manier aan de slag, uitgaand van het hier en nu en wat het kind zelf op korte termijn wil bereiken. Dit deel van de begeleiding richt zich op het aanleren van nieuwe vaardigheden of ander gedrag en het uitbreiden van keuzemogelijkheden. Hiervoor maak ik vaak gebruik van een praktisch stappenplan (bijv. Kids Skills).

Daarbij besteed ik aandacht aan de onderliggende oorzaken van een hulpvraag. ‘Integratief’ betekent dat er vanuit verschillende invalshoeken naar een hulpvraag gekeken wordt: is er een medische of lichamelijk oorzaak voor de klacht? Is er niet-helpend gedrag aangeleerd? Hoe is de verhouding tussen draaglast en draagkracht? Wordt het gedrag van het kind beïnvloed door belemmerende gedachten? Is er een onverwerkte gebeurtenis of zijn er nare ervaringen uit het verleden die een rol spelen bij het in stand houden van een klacht? Welke invloed heeft de omgeving van het kind (gezin, familie, vrienden, school)?

Een kindertherapeut kijkt, luistert, speelt en praat met het kind, verdiept zich in en past zich aan bij zijn of haar belevingswereld en belangstelling.

Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden en werkvormen. Voorbeelden hiervan zijn: oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, speltherapie/sandplay, creatieve therapie, systemisch werken, mindfullnes, werken met innerlijke delen, Rots en Water-oefeningen…

Door verschillende werkvormen te combineren, ontstaat voor ieder kind een passende, unieke vorm van begeleiding…

Helemaal op maat, een lage drempel en oplossingsgericht.

Het kind/de jongere krijgt weer vertrouwen in eigen kunnen, heeft een beter zelfbeeld en kan dingen makkelijker oplossen of een plek geven.

Hoe werkt het?   Wat gaan we doen?   Collegiaal contact?

free joomla template
dave-links2.png
dave-rechts2.png
dave-midden2.png
template JoomSpirit